Psi k adopci

Adopcí psa svět nezměníte. Ale ten jeho změnit můžete.


Pro bližší informace o jednotlivých psech rolujte níže. Adopce je možná po návštěvě psa u nás, následné předkontrole u Vás, podepsání adopční smlouvy a uhrazení adopčního poplatku. Pořízení psa je závazek na mnoho let. Zvažte, zda jste ochotni psa přijmout takového, jaký je, věnovat mu svůj čas a poskytnout mu potřebnou lásku a péči i ve stáří a nemoci.

BÁRNY - středoasijský pastevecký pes, stáří 5 let, pes, nekastrovaný, očkovaný, čipovaný, ošetřený proti vnějším i vnitřním parazitům, zdravý, výška 73cm, váha 73 kg

Příjem: 10.6.2022 od provozovatele útulku v Zábřehu EKO servis Zábřeh s.r.o., evideční číslo 05/2022

Bárny byl odebrám PČR v roce 2020 alkoholikům a dostal se pod hlavičkou Úřadu pro zastupování státu do útulku v Hodoníně. Tam přežil tornádo, byl převezen do útulku v Bulharech, odkud si jej posléze v červnu 2021 adoptovala venčitelka, která ho ale po ani ne 3/4 roce "s těžkým srdcem" umístila na pohlídání do útulku v Zábřehu, kde ho nakonec zanechala. Z posledně zmíněného útulku byl Bárny 10.6.2022 převezen k nám.

Bárny není zlý, ale je to typický představitel svého plemene. Nekompromisní hlídač a pes jednoho pána. Více inklinuje k ženám. Uvítal by zkušeného majitele, dům s větším pozemkem - řádně zabezpečeným (!!!) a hlavně zájem ze strany nového majitele. Tedy není to pes, kterého necháte hlídat areál. Bárny potřebuje lidskou společnost.