Převýchova psů

Kde končí vědomosti, nastupuje násilí. A protože násilí plodí zase jenom násilí,

vytvářejí lidé psy, kterým pak sami dávají nálepku "problémový".

V horším případě nad ním vynesou rozsudek smrti. Utratit!


Práce na nápravě problémového chování je postavená především na nastolení důvěry mezi člověkem a psem, na stanovení pravidel a srozumitelné komunikaci.

Za příběhy se šťastným koncem stojí stovky hodin práce s "problémovými" psy, studium etologie, komunikace, psychologie, fyziologie i kognitivních schopností psů. A také spolupráce s celou řadou dobrovolníků při zajištění odchytu psů, převozů, vyřízení všech právních formalit, veterinárního ošetření, propagace, hledání nového vhodného domova a v neposlední řadě i financování celého procesu.


Převýchovu psů provádím pouze pro útulky, spolky dočasné péče, obce a jiné instituce zodpovědné za konkrétní případ. Majitelům, kteří nezvládájí výchovu svého psa, jsou k dispozici individuální hodiny. Výcviku psa by totiž vždy mělo předcházet poučení majitele. Převýchova je placená služba a psa přebírám pouze na základě podepsané smlouvy.

Moderní trénink psů není o "poslušnosti" a "disciplíně". Je o budování vztahu mezi člověkem a psem, o emoční vyrovnanosti a schopnosti řešit problémy. Jen tak mohou psi dělat zdravá rozhodnutí potřebná pro naše společné soužití.