Andělé mezi námi

24.02.2020

Nemají křídla, ani svatozář. A přesto tady jsou.


Odešla návštěva, skupinka lidí. Při odklízení použitého nádobí jsem pod jedním z talířků našla peníze. Na péči o psy. Některé anděly odhalím, jiní zůstávají skryti. Ale i tak je krásné vědět, že jich mezi námi chodí tolik. Protože díky nim se daří tolika potřebným pomoci.

Za sponzorovanou veterinární péči patří poděkování MVDr. Monice Najmanové. Za finanční podporu Radkovi Gurnikovi, Haně Zulákové, Dagmar Polcerové, rodině Šindlerových a Xenii Kaduchové.

Za materiální podporu velký dík Lýdii Šnévajsové, Radaně Matouškové, Sofii Skřipské a Andrejce Šefrnové, Zdeňce Novákové, Vlastimilu Gambovi, panu Heinzlovi s paní Horákovou, manželům Kurucovým a Nadi Havelkové. Speciální poděkování Pavle Štěpánkové, protože díky ní mají naši psi v čem cestovat. Za sponzorování a objednávání odboné literatury jsem vděčná Marcelce Zajíčkové.